Abstracted#1
EN / FR / NL Abstracted is een reflectie over de vele facetten van het concept non-figuratieve kunst. Het onderwerp zelf is atypisch voor de galerie Aeroplastics, die altijd meer focuste op het figuratieve en meer specifiek op de voorstelling van de mens. Het thema wordt evenwel niet op een klassieke manier benaderd – het bewijs daarvan is de installatie van Carlos Aires, waar de figuren zijn herleid tot hun meest eenvoudige expressie om zo een geheel van gekleurde vormen te creëren. Atelier Van Lieshout past deze reflectie toe op de beeldhouwkunst, met vormen die aan de mens blijven herinneren. Ook bij Johan Van Mullem, die al zeer vroeg interesse toonde voor de voorstelling van gezichten, is de menselijke figuur het uitgangspunt. Bij Arpaïs du Bois worden het geschrevene, het figuratieve en het abstracte met elkaar vermengd in poëtische composities met veelzeggende titels. Kleur en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: dit idee vinden we terug in het werk van Hervé Ic en Gaston Bertin. Ze delen het gevoel voor illusie: Hervé Ic door de pigmenten rechtstreeks op het doek te gebruiken, Gaston Bertin door te spelen met de fotografische reproductie van handgemaakte collages. Het experimentele werk van Laurent Da Sylva is dan weer gericht op de perceptie van tijd en ruimte. Illusie is ook het onderwerp van Wolfram Ullrich, uit wiens werk zijn voorliefde voor de optische kunst blijkt. Het werk van Catherine François is geïnspireerd op de natuur en roept de beweging van het organische leven op. Dat is ook het uitgangspunt van het werk van Miguel Chevalier, waarin digitale technologie poëzie wordt. Het gemeenschappelijke element bij Michael Johannsson, Tom Dale, Arik Levy, John Isaacs en Laurent Perbos is dat ze allemaal naar design verwijzen, ze maken gebruik van objecten uit het dagelijkse leven en geven er een aparte wending aan, zodat ze kunnen dienen als materiaal voor ludieke en poëtische kunstwerken. Het werk van Marco Mazzucconi en dat van Joachim Elzmann balanceert soms tussen schilderkunst en beeldhouwkunst en is gemaakt met spaarzame middelen. Dat van Koen Delaere daarentegen draagt de sporen van veelvuldige interventies en een opeenstapeling van geschilderde lagen. De dynamische en kleurrijke schilderijen van Danny Rolph zijn een ode aan de lyrische abstractie. Trouw aan zijn debuut in de street art, waarvan hij het flitsende heeft behouden, heeft Paulo Arraiano zijn palet beperkt tot donkerder tinten. Mark Titchner brengt zijn universum, dat is opgebouwd rond woorden en slogans, over naar zijn videowerk. Gavin Turk, een aanhanger van vervormingen, herinnert eraan dat - in een wereld die verzadigd is van beelden - zelfs de meest treffende beelden gereduceerd kunnen zijn tot gekleurde en moeilijk te ontcijferen vormen.

Featured Artists